Con cada instrumento que constrúo esfórzome por cumprir tres obxectivos:

Que sexan instrumentos sensibles, expresivos e que respondan ás necesidades do músico, ricos en cores e equilibrados en todo o seu rexistro, cun ton cálido e doce.

Que sexan cómodos de tocar, desde a forma do mastro e o axuste das cordas até o equilibrio natural do instrumento.

Que sexan visualmente estéticos, tanto en forma e construción como en cores. Nos meus instrumentos inclínome a manter a veta e as cores naturais da madeira, tentando respectar este material nobre que ofrece tantas posibilidades.